Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

BÙI QUANG TRÍ-

Tên đầy đủ
BÙI QUANG TRÍ
Tên lót
QUANG
Tên chính
TRÍ
Họ chính
BÙI

Kết hôn THỊ HÂN (Ba)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
BÙI NGỌC TRINH
1955 (Ất Mùi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
TRƯỜNG CỬU (Hai)
1978 (Mậu Ngọ)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
THỊ THU BA (Ba)
1981 (Tân Dậu)

Cháu ngoại trai sinh ra
#3
VĂN NHI (Tư)
1983 (Quý Hợi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#4
THỊ DIỆU HIỀN (Năm)
1985 (Ất Sửu)

Gia đình với THỊ HÂN (Ba) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai