Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRỊNH THỊ NĂM (Năm)-

Tên đầy đủ
TRỊNH THỊ NĂM (Năm)
Tên lót
THỊ
Tên chính
NĂM
Họ chính
TRỊNH
Sinh nhật

Con trai sinh ra
#1
NGÔ MINH ĐỨC (Hai)

Con gái sinh ra
#2
NGÔ THÚY HẰNG (Ba)

Con trai sinh ra
#3
NGÔ MINH PHỤNG (Tư)

Con trai sinh ra
#4
NGÔ MINH HOÀNG (Năm)

Con gái sinh ra
#5
NGÔ THỊ PHƯỢNG (Sáu)

Anh em sinh raTRỊNH THANH BÌNH (Tám)
1952 (Nhâm Thìn)

Anh em sinh raTRỊNH MINH THÀNH (Chín)
khoảng 1956 (Bính Thân)

Cha qua đờiTRỊNH VĂN DẬU (Chín)
16 tháng 07 1997 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 177 ngày ứng với ngày 21 tháng 07 năm 2021)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ MÃNH (Ba)
23 tháng 03 2002 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Hai năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 56 ngày ứng với ngày 22 tháng 03 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Chị em
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em
5 niên
Anh em
Gia đình với NGÔ VĂN XÍA - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái