Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHƯỚC THỊNH-

Tên đầy đủ
PHƯỚC THỊNH
Tên lót
PHƯỚC
Tên chính
THỊNH
Họ chính