Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN LƯƠNG-

Tên đầy đủ
VĂN LƯƠNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
LƯƠNG
Họ chính