Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM MINH KHÔI-

Tên đầy đủ
LÂM MINH KHÔI
Tên lót
MINH
Tên chính
KHÔI
Họ chính
LÂM