Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA
Tên lót
THỊ TUYẾT
Tên chính
NGA
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật

Con trai sinh ra
#1
PHAN VĂN TUẤN

Con trai sinh ra
#2
PHAN CHÍ DŨNG

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ KIM
khoảng 12 tháng 09 1995 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 129 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2021)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN CHAO (Tám)
khoảng 10 tháng 12 2001 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Mười năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 196 ngày ứng với ngày 30 tháng 11 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Gia đình với PHAN THANH SƠN - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con trai
Con trai