Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN HẢI CẦN-

Tên đầy đủ
VĂN HẢI CẦN
Tên lót
VĂN HẢI
Tên chính
CẦN
Họ chính

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ RỚT
1965 (Ất Tỵ)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Gia đình của cha với THỊ NGỌC BÍCH - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ