Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRƯƠNG NGỌC TRÂM (Hai)-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG NGỌC TRÂM (Hai)
Tên lót
NGỌC
Tên chính
TRÂM
Họ chính
TRƯƠNG