Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGÔ THỊ BÍCH TRÂM (Ba)-

Tên đầy đủ
NGÔ THỊ BÍCH TRÂM (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
BÍCH TRÂM
Họ chính
NGÔ