Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN SANG-

Tên đầy đủ
VĂN SANG
Tên lót
VĂN
Tên chính
SANG
Họ chính

Bà nội qua đờiPHAN THỊ TRẦM
1979 (Kỷ Mùi)