Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN THUẬN-

Tên đầy đủ
VĂN THUẬN
Tên lót
VĂN
Tên chính
THUẬN
Họ chính

Bà nội qua đờiPHAN THỊ TRẦM
1979 (Kỷ Mùi)

Cha qua đời CÔNG HOÀNG
1986 (Bính Dần)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Bản thân
Chị em
Chị em