Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NHÀ THỜ HỌ LÊ

VĂN THỌ (Hai mươi)-

Tên đầy đủ
VĂN THỌ (Hai mươi)
Tên lót
VĂN
Tên chính
THỌ (Hai mươi)
Họ chính
Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
THỊ THẠNH (Hai)
1796 (Bính Thìn)

Con trai sinh ra
#2
VĂN MINH (Ba)
1802 (Nhâm Tuất)

Con trai sinh ra
#3
VĂN BỬU (Tư)
1805 (Ất Sửu)

Con trai sinh ra
#4
VĂN TỪ (Năm)
1807 (Đinh Mão)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ LẬP
1813 (Quý Dậu)

Vĩ độ (Lat): N10.372860 Kinh độ (Lon): E106.266569

Cha qua đời VĂN PHONG (Tư)
5 tháng 11 1824 (Nhầm ngày Rằm tháng Chín năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 30 ngày ứng với ngày 20 tháng 10 năm 2021)

Cháu nội trai sinh ra
#1
VĂN ĐỊNH
1845 (Ất Tỵ)

Cháu nội gái sinh ra
#2
THỊ NĂM
1850 (Canh Tuất)

Cháu nội trai sinh ra
#3
VĂN SÁU
1854 (Giáp Dần)

Con gái qua đời THỊ THẠNH (Hai)
1854 (Giáp Dần)

Cháu nội trai qua đời VĂN SÁU
1859 (Kỷ Mùi)

Cháu nội trai sinh ra
#4
VĂN HIỀN
1863 (Quý Hợi)

Con trai qua đời VĂN MINH (Ba)
1870 (Canh Ngọ)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Gia đình của cha với TỐNG THỊ HẠNH - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
7 niên
Con trai
4 niên
Con trai
3 niên
Con trai
Con trai

Đối tượng mediaNHÀ THỜ HỌ LÊNHÀ THỜ HỌ LÊ
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 5,312 × 2,988 điểm ảnh
Cỡ tệp: 5,595 KB
Loại hình: Hình chụp