Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ GIÀU-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ GIÀU
Tên lót
THỊ
Tên chính
GIÀU
Họ chính
NGUYỄN