Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN VĂN YÊN-

Tên đầy đủ
TRẦN VĂN YÊN
Tên lót
VĂN
Tên chính
YÊN
Họ chính
TRẦN

Bà nội qua đời THỊ ĐOAN (Năm)
1968 (Mậu Thân)

Cha qua đờiTRẦN HẢI THOẠI
1983 (Quý Hợi)