Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

HUỲNH HIỀN SỸ-

Tên đầy đủ
HUỲNH HIỀN SỸ
Tên lót
HIỀN
Tên chính
SỸ
Họ chính
HUỲNH