Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN TÌNH (Sáu)-

Tên đầy đủ
VĂN TÌNH (Sáu)
Tên lót
VĂN
Tên chính
TÌNH
Họ chính

Kết hônNGUYỄN THỊ OANHXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN SỬ (Năm)
6 tháng 09 1967 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Tám năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 42 ngày ứng với ngày 09 tháng 09 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Gia đình với NGUYỄN THỊ OANH - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái