Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN PHÙNG-

Tên đầy đủ
VĂN PHÙNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
PHÙNG
Họ chính

Bà nội qua đờiPHAN THỊ TRẦM
1979 (Kỷ Mùi)

Cha qua đời TRỌNG NGHIỆP
1991 (Tân Mùi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ MAI - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Anh em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Anh em khác mẹ