Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ NĂM-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ NĂM
Tên lót
THỊ
Tên chính
NĂM
Họ chính
NGUYỄN
Kết hôn HÒA SÊN (Sáu)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
THANH TRẦM (Mười)
18 tháng 10 1977 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Chín năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 23 ngày ứng với ngày 22 tháng 10 năm 2020)

Gia đình với HÒA SÊN (Sáu) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con trai
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái