Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHÚ KHÁNH (Ba)-

Tên đầy đủ
PHÚ KHÁNH (Ba)
Tên lót
PHÚ
Tên chính
KHÁNH
Họ chính