Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN NGAI-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN NGAI
Tên lót
VĂN
Tên chính
NGAI
Họ chính
NGUYỄN
Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN CƯƠNG
10 tháng 12 1945 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 79 ngày ứng với ngày 19 tháng 12 năm 2020)

Bà nội qua đời THỊ QUYỀN (Hai)
17 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 129 ngày ứng với ngày 07 tháng 02 năm 2021)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN THƯƠNG
1994 (Giáp Tuất)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Anh em
Bản thân