Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ KIM-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ KIM
Tên lót
THỊ
Tên chính
KIM
Họ chính
NGUYỄN

Bà ngoại qua đờiDU THỊ NỮ
1968 (Mậu Thân)

Ông ngoại qua đời VĂN NGẠN (Năm)
1969 (Kỷ Dậu)

Mẹ qua đời THỊ NGÂU
1970 (Canh Tuất)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Bản thân