Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

MINH THẮNG-

Tên đầy đủ
MINH THẮNG
Tên lót
MINH
Tên chính
THẮNG
Họ chính
Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ CẨN
1993 (Quý Dậu)