Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN PHỔ-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN PHỔ
Tên lót
VĂN
Tên chính
PHỔ
Họ chính
NGUYỄN