Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN TÁO (Tư)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN TÁO (Tư)
Tên lót
VĂN
Tên chính
TÁO
Họ chính
NGUYỄN

Kết hônTRẦN THỊ HẸNXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Anh em
Bản thân
Gia đình với TRẦN THỊ HẸN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai