Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN BIỂN-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN BIỂN
Tên lót
VĂN
Tên chính
BIỂN
Họ chính
NGUYỄN