Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN BẢO KHIÊM (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN BẢO KHIÊM (Ba)
Tên lót
NGUYỄN BẢO
Tên chính
KHIÊM
Họ chính