Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ BA-

Tên đầy đủ
THỊ BA
Tên lót
THỊ
Tên chính
BA
Họ chính

Bà ngoại qua đờiBÙI THỊ THẮM
1985 (Ất Sửu)