Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN THUẬN-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN THUẬN
Tên lót
VĂN
Tên chính
THUẬN
Họ chính
NGUYỄN

Kết hônTRƯƠNG THỊ TÂN (Hai)Xem gia đình này

Qua đời

Gia đình với TRƯƠNG THỊ TÂN (Hai) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
LÂM VĂN LÝ + TRƯƠNG THỊ TÂN (Hai) - Xem gia đình này
Chồng của Vợ
Vợ
Kết hôn:
Con gái của vợ
Con gái của vợ
Con trai của vợ