Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN HIẾNTuổi đời: 55 niên1927-1982

Tên đầy đủ
VĂN HIẾN
Tên lót
VĂN
Tên chính
HIẾN
Họ chính

Sinh nhật 1927 (Đinh Mão) 36 32

Kết hônTRẦN THỊ HƯƠNGXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ THU
1930 (Canh Ngọ) (lúc 3 tuổi)

Anh em sinh ra QUANG TRUNG
1934 (Giáp Tuất) (lúc 7 tuổi)

Cha qua đời VĂN CANG(Bảy)
1946 (Bính Tuất) (lúc 19 tuổi)

Mẹ qua đờiĐÁI THỊ ĐUÔNG
1954 (Giáp Ngọ) (lúc 27 tuổi)

Anh em qua đời QUANG TRUNG
1972 (Nhâm Tý) (lúc 45 tuổi)

Anh em qua đời QUANG DINH
1980 (Canh Thân) (lúc 53 tuổi)

Qua đời 1982 (Nhâm Tuất) (lúc 55 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
5 niên
Anh trai
3 niên
Bản thân
4 niên
Em gái
5 niên
Em trai
Gia đình với TRẦN THỊ HƯƠNG - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai