Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

? ? ?-

Tên đầy đủ
? ? ?
Tên lót
?
Tên chính
?
Họ chính
?

Kết hôn VĂN THỌ (Hai mươi)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
THỊ THẠNH (Hai)
1796 (Bính Thìn)

Con trai sinh ra
#2
VĂN MINH (Ba)
1802 (Nhâm Tuất)

Con trai sinh ra
#3
VĂN BỬU (Tư)
1805 (Ất Sửu)

Con trai sinh ra
#4
VĂN TỪ (Năm)
1807 (Đinh Mão)

Cháu nội trai sinh ra
#1
VĂN ĐỊNH
1845 (Ất Tỵ)

Cháu nội gái sinh ra
#2
THỊ NĂM
1850 (Canh Tuất)

Cháu nội trai sinh ra
#3
VĂN SÁU
1854 (Giáp Dần)

Con gái qua đời THỊ THẠNH (Hai)
1854 (Giáp Dần)

Cháu nội trai qua đời VĂN SÁU
1859 (Kỷ Mùi)

Cháu nội trai sinh ra
#4
VĂN HIỀN
1863 (Quý Hợi)

Con trai qua đời VĂN MINH (Ba)
1870 (Canh Ngọ)

Qua đời

Gia đình với VĂN THỌ (Hai mươi) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
7 niên
Con trai
4 niên
Con trai
3 niên
Con trai
Con trai