Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PHẠM THỊ LỄ-

Tên đầy đủ
PHẠM THỊ LỄ
Tên lót
THỊ
Tên chính
LỄ
Họ chính
PHẠM

Kết hônTRẦN VĂN HONXem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
TRẦN THỊ NHÔNG
1900 (Canh Tý)

Con gái sinh ra
#2
TRẦN THỊ CƯƠNG
1906 (Bính Ngọ)

Con gái sinh ra
#3
TRẦN THỊ CẢNH
1910 (Canh Tuất)

Con gái sinh ra
#4
TRẦN THỊ NHUNG
1914 (Giáp Dần)

Con trai sinh ra
#5
TRẦN VĂN TÔN
1917 (Đinh Tỵ)

Chồng qua đờiTRẦN VĂN HON
1920 (Canh Thân)

Con gái qua đờiTRẦN THỊ CƯƠNG
1989 (Kỷ Tỵ)

Qua đời

Gia đình với TRẦN VĂN HON - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
7 niên
Con gái
5 niên
Con gái
5 niên
Con gái
4 niên
Con trai