Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỤY HOÀNG CHÂUTuổi đời: 19 niên2000-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỤY HOÀNG CHÂU
Tên lót
THỤY HOÀNG
Tên chính
CHÂU
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 6 tháng 11 2000 (Nhầm ngày Mười Một tháng Mười năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 25 ngày ứng với ngày 25 tháng 11 năm 2020) 28 26

Ông nội qua đờiNGUYỄN TẤN TÀI (Tư)
16 tháng 07 2006 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 81 ngày ứng với ngày 11 tháng 08 năm 2020) (lúc 5 tuổi)

Anh em sinh raNGUYỄN VIỆT HÙNG
3 tháng 10 2014 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chín năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 5 ngày ứng với ngày 26 tháng 10 năm 2020) (lúc 13 tuổi)

Bà nội qua đờiĐỖ THỊ DƯƠNG
19 tháng 10 2014 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Chín năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 11 ngày ứng với ngày 11 tháng 11 năm 2020) (lúc 13 tuổi)

Cư ngụ