Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ NHO-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ NHO
Tên lót
THỊ
Tên chính
NHO
Họ chính
NGUYỄN

Ông ngoại qua đời VĂN DỤNG (Sáu)
1960 (Canh Tý)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Anh em
Chị em
Bản thân