Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

HÀ PHÚC NHƯ (Tư)Tuổi đời: 2 niên2019-

Tên đầy đủ
HÀ PHÚC NHƯ (Tư)
Tên lót
HÀ PHÚC
Tên chính
NHƯ (Tư)
Họ chính

Sinh nhật 2019 (Kỷ Hợi) 39 34