Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGÔ NGUYỄN HUYNH GIA (Hai)-

Tên đầy đủ
NGÔ NGUYỄN HUYNH GIA (Hai)
Tên lót
NGUYỄN HUYNH
Tên chính
GIA
Họ chính
NGÔ