Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ HAI1905-

Tên đầy đủ
THỊ HAI
Tên lót
THỊ
Tên chính
HAI
Họ chính

Sinh nhật 1905 (Ất Tỵ) 23

Kết hônNGUYỄN GIAOXem gia đình này

Bà ngoại qua đời THỊ NĂM
1905 (Ất Tỵ)

Anh em sinh ra VĂN CHƯƠNG
1907 (Đinh Mùi) (lúc 2 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ LIÊN
1910 (Canh Tuất) (lúc 5 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ NGÂU
1914 (Giáp Dần) (lúc 9 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ MAN
1916 (Bính Thìn) (lúc 11 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ GÀN
1920 (Canh Thân) (lúc 15 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ YẾN
1922 (Nhâm Tuất) (lúc 17 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
3 niên
Em trai
4 niên
Em gái
5 niên
Em gái
3 niên
Em gái
5 niên
Em gái
3 niên
Em gái
Gia đình với NGUYỄN GIAO - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái