Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGÔ THỊ BA (Ba)-

Tên đầy đủ
NGÔ THỊ BA (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
BA
Họ chính
NGÔ

Anh em sinh raNGÔ VĂN NĂM (Năm)
1946 (Bính Tuất)

Anh em sinh raNGÔ VĂN SÁU (Sáu)
1948 (Mậu Tý)

Anh em sinh raNGÔ VĂN BÉ (Bảy)
1954 (Giáp Ngọ)

Bà ngoại qua đờiHỒ THỊ NHƯ
8 tháng 12 1967 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười Một năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 135 ngày ứng với ngày 11 tháng 12 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Bản thân
Anh em
Anh em
3 niên
Anh em
7 niên
Anh em