Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VƯƠNG VĂN MƯỚT-

Tên đầy đủ
VƯƠNG VĂN MƯỚT
Tên lót
VĂN
Tên chính
MƯỚT
Họ chính
VƯƠNG