Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN NGỌC XIẾU-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC XIẾU
Tên lót
NGỌC
Tên chính
XIẾU
Họ chính
NGUYỄN