Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THANH GIẢN (Tư)-

Tên đầy đủ
THANH GIẢN (Tư)
Tên lót
THANH
Tên chính
GIẢN
Họ chính

Kết hônPHAN KIM CƯƠNGXem gia đình này

Anh em sinh ra THANH TRẦM (Mười)
18 tháng 10 1977 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Chín năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 75 ngày ứng với ngày 11 tháng 10 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Bản thân
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Gia đình với PHAN KIM CƯƠNG - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con trai