Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ THÊ (Năm)1907-

Tên đầy đủ
THỊ THÊ (Năm)
Tên lót
THỊ
Tên chính
THÊ (Năm)
Họ chính
Sinh nhật 1907 (Đinh Mùi) 33 26

Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Ông nội qua đời VĂN ĐỊNH
1907 (Đinh Mùi)

Anh em sinh ra VĂN CHỨC (Sáu)
1911 (Tân Hợi) (lúc 4 tuổi)

Anh em sinh ra BÁ ĐƯƠNG (Bảy)
1913 (Quý Sửu) (lúc 6 tuổi)

Anh em sinh ra CÔNG TÂM (Tám)
1915 (Ất Mão) (lúc 8 tuổi)

Anh em sinh ra HOÀNG GIÁP
1923 (Quý Hợi) (lúc 16 tuổi)

Cha qua đời VĂN THIỆU (Ba)
5 tháng 06 1935 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 85 ngày ứng với ngày 25 tháng 06 năm 2020) (lúc 28 tuổi)

Anh em qua đời BÁ ĐƯƠNG (Bảy)
1947 (Đinh Hợi) (lúc 40 tuổi)

Bà nội qua đờiĐỖ THỊ NHẪN (CT)
1947 (Đinh Hợi) (lúc 40 tuổi)

Mẹ qua đờiCHÂU THỊ HƯỜN
19 tháng 11 1965 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 84 ngày ứng với ngày 11 tháng 12 năm 2020) (lúc 58 tuổi)

Anh em qua đời CÔNG TÂM (Tám)
24 tháng 09 1991 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Tám năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 15 ngày ứng với ngày 03 tháng 10 năm 2020) (lúc 84 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Chị gái
4 niên
Anh trai
3 niên
Bản thân
5 niên
Em trai
3 niên
Em trai
3 niên
Em trai
Chị em
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ RỚT - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai