Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN CHƯƠNG1907-

Tên đầy đủ
VĂN CHƯƠNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
CHƯƠNG
Họ chính

Sinh nhật 1907 (Đinh Mùi) 25

Kết hôn? THỊ THẢNHXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ LIÊN
1910 (Canh Tuất) (lúc 3 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ NGÂU
1914 (Giáp Dần) (lúc 7 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ MAN
1916 (Bính Thìn) (lúc 9 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ GÀN
1920 (Canh Thân) (lúc 13 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ YẾN
1922 (Nhâm Tuất) (lúc 15 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
3 niên
Bản thân
4 niên
Em gái
5 niên
Em gái
3 niên
Em gái
5 niên
Em gái
3 niên
Em gái
Gia đình với ? THỊ THẢNH - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái