Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN GIAO1903-

Tên đầy đủ
NGUYỄN GIAO
Tên chính
GIAO
Họ chính
NGUYỄN

Sinh nhật 1903 (Quý Mão)

Kết hôn THỊ HAIXem gia đình này

Qua đời

Gia đình với THỊ HAI - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái