Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN NGỌC HIỂN (Ba)Tuổi đời: 26 niên1994-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NGỌC HIỂN (Ba)
Tên lót
NGỌC
Tên chính
HIỂN
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1994 (Giáp Tuất) 27 27

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN HIỂM (Tám)
18 tháng 02 2006 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Giêng năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 295 ngày ứng với ngày 14 tháng 02 năm 2020) (lúc 12 tuổi)