Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐÁI THỊ ?-

Tên đầy đủ
ĐÁI THỊ ?
Tên lót
THỊ
Tên chính
?
Họ chính
ĐÁI

Bà ngoại qua đờiBÙI THỊ THẮM
1985 (Ất Sửu)