Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

? THỊ KHIẾT-

Tên đầy đủ
? THỊ KHIẾT
Tên lót
THỊ
Tên chính
KHIẾT
Họ chính
?
Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN CƯƠNG
10 tháng 12 1945 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 79 ngày ứng với ngày 19 tháng 12 năm 2020)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ TÚ
1946 (Bính Tuất)

Bà ngoại qua đời THỊ QUYỀN (Hai)
17 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 129 ngày ứng với ngày 07 tháng 02 năm 2021)