Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ CẢNH-

Tên đầy đủ
THỊ CẢNH
Tên lót
THỊ
Tên chính
CẢNH
Họ chính

Kết hôn VĂN THI (Hai)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
VĂN TONG
1900 (Canh Tý)

Con trai sinh ra
#2
VĂN QUY
1902 (Nhâm Dần)

Con trai sinh ra
#3
VĂN CHIÊU
1904 (Giáp Thìn)

Con trai sinh ra
#4
VĂN ĐÁNG
1906 (Bính Ngọ)

Chồng qua đời VĂN THI (Hai)
1956 (Bính Thân)

Qua đời

Gia đình với VĂN THI (Hai) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
3 niên
Con trai
3 niên
Con trai
3 niên
Con trai
VĂN THI (Hai) + DU THỊ ẢNH - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con gái của chồng
3 niên
Con trai của chồng
4 niên
Con gái của chồng
2 niên
Con gái của chồng
6 niên
Con trai của chồng