Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LƯU VƯƠNG BẢO ĐỨC (Hai)Tuổi đời: 15 niên2006-

Tên đầy đủ
LƯU VƯƠNG BẢO ĐỨC (Hai)
Tên lót
BẢO
Tên chính
ĐỨC
Họ chính
LƯU VƯƠNG

Sinh nhật 2006 (Bính Tuất) 36 36

Ông nội qua đờiLƯU TẤN THIỆN (Hai)
16 tháng 11 2011 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 119 ngày ứng với ngày 25 tháng 11 năm 2021) (lúc 5 tuổi)

Cư ngụ

Vĩ độ (Lat): N9.169982 Kinh độ (Lon): E105.146752