Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN TÀI (Ba)-

Tên đầy đủ
VĂN TÀI (Ba)
Tên lót
VĂN
Tên chính
TÀI
Họ chính