Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÙI THÚY DIỄM (Ba)Tuổi đời: 35 niên1985-

Tên đầy đủ
BÙI THÚY DIỄM (Ba)
Tên lót
THÚY
Tên chính
DIỄM
Họ chính
BÙI
Sinh nhật 1985 (Ất Sửu) 28 27

Anh em sinh raBÙI VIỆT THẮNG (Tư)
1986 (Bính Dần) (lúc 12 tháng)

Chị em sinh raBÙI DIỄM THÚY (Năm)
1988 (Mậu Thìn) (lúc 3 tuổi)

Chị em sinh raBÙI NGTỌC THÚY (Sáu)
1991 (Tân Mùi) (lúc 6 tuổi)

Bà nội qua đờiPHẠM THỊ THIỀU (Hai)
22 tháng 09 1998 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Tám năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 69 ngày ứng với ngày 18 tháng 09 năm 2020) (lúc 13 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
3 niên
Bản thân
2 niên
Em trai
3 niên
Em gái
4 niên
Em gái